preskoči na sadržaj
Vijesti

SREDNJA ŠKOLA "IVAN SELJANEC" RASPISUJE I OBJAVLJUJE NATJEČAJ ZA UPIS UČENIKA U PRVI RAZRED ŠK.GOD. 2017./2018.

Temeljem članka 22. stavka 9.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08, 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12.  94/13. , 152/14. i 7/17.), Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole (Narodne novine, broj 49/15. i 47/17.) i točke III. Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2017./2018. (Narodne novine, broj 48/17.), Srednja škola "Ivan Seljanec" Križevci raspisuje i objavljuje natječaj za upis učenika u prvi razred srednje škole u školskoj godini 2017./2018.

Dodatne informacije o upisima u školskoj godini 2017./2018. možete pronaći prateći sljedeće poveznice:

 

ODLUKA O UPISU UČENIKA U I.RAZRED SREDNJE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ GODINI 2017./2018.

https://mzo.hr/hr/objavljena-odluka-o-upisu-ucenika-u-razred-srednje-skole-u-skolskoj-godini-20172018

 

PRAVILNIK O ELEMENTIMA I KRITERIJIMA ZA IZBOR KANDIDATA ZA UPIS U I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_05_47_1109.html

 

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ELEMENTIMA I KRITERIJIMA ZA IZBOR KANDIDATA ZA UPIS U I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_05_47_1109.html

 

https://www.upisi.hr/upisi/

Tekst natječaja može se naći prateći poveznicu.


  KLASA: 602-03/17-01/373              
  URBROJ: 2137-55-17-01              
  Križevci, 14.6.2017. Temeljem članka 22. stavka 9.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08, 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12.  94/13. , 152/14. i 7/17.), Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole (Narodne novine, broj 49/15. i 47/17.) i točke III. Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2017./2018. (Narodne novine, broj 48/17.)     
       
Srednja škola "Ivan Seljanec" Križevci
Trg sv.Florijana 14. b
 
RASPISUJE I OBJAVLJUJE  
natječaj za upis učenika u prvi razred srednje škole u školskoj godini 2017./2018.  
                 
Šifra
(škole)
programa
NAZIV ŠKOLE I
OBRAZOVNOG PROGRAMA
Trajanje Razredni
odjeli
  Učenici Nastavni predmeti značajni za izbor kandidata                                                         Posebni uvjeti i potrebni dokumenti Strani jezici koji se uče u ponuđenim zanimanjima
06-041-502 SREDNJA ŠKOLA "IVAN SELJANEC" KRIŽEVCI              
060304 Komercijalist 4 1,00 A 26 hrvatski jezik, matematika, prvi strani jezik, povijest, geografija, biologija potvrda nadležnog školskog liječnika engleski, njemački
078193 Pomoćni kuhar i slastičar - TES 3 1,00 PK 6   rješenje Ureda o primjerenom programu obrazovanja; Stručno mišljenje Službe za profesionalno usmjeravanje HZZ-a izdanog na temelju potvrde nadležnog školskog liječnika.  
070104 Hotelijersko-turistički tehničar 4 1,00 H 26 hrvatski jezik, matematika, prvi strani jezik, povijest, geografija, biologija potvrda nadležnog školskog liječnika engleski, njemački, talijanski
014253 Automehaničar-JMO 3 0,46 C 10 hrvatski jezik, matematika, prvi strani jezik liječnička svjedodžba medicine rada, ugovor o naukovanju* engleski ili njemački
013553 Strojobravar-JMO 3 0,27 C 6 hrvatski jezik, matematika, prvi strani jezik liječnička svjedodžba medicine rada, ugovor o naukovanju* engleski ili njemački
222153 Krojač-JMO 3 0,27 C 6 hrvatski jezik, matematika, prvi strani jezik liječnička svjedodžba medicine rada, ugovor o naukovanju* engleski ili njemački
061303 Prodavač IG 3 0,33 G 8 hrvatski jezik, matematika, prvi strani jezik potvrda nadležnog školskog liječnika engleski ili njemački
011503 Instalater-monter IG 3 0,25 G 6 hrvatski jezik, matematika, prvi strani jezik liječnička svjedodžba medicine rada* engleski ili njemački
133233 Tesar 3 0,42 G 10 hrvatski jezik, matematika, prvi strani jezik liječnička svjedodžba medicine rada* engleski ili njemački
071333 Konobar 3 0,50 K 13 hrvatski jezik, matematika, prvi strani jezik potvrda nadležnog školskog liječnika engleski ili njemački, talijanski
071233 Kuhar 3 0,50 K 13 hrvatski jezik, matematika, prvi strani jezik liječnička svjedodžba medicine rada* engleski ili njemački, francuski
  UKUPNO   6,00   130      
                 
  * PREPORUKA: DONIJETI PRI UPISU, A OBAVEZNO NAJKASNIJE DO KRAJA PRVOG POLUGODIŠTA        
                 
Popis zdravstvenih zahtjeva     
  Program      
  Komercijalist uredan vid, uredan sluh, uredna funkcija mišićno-koštanog sustava, uredno kognitivno i emocionalno funkcioniranje            
  Hotelijersko-turistički tehničar uredan vid, uredan sluh, sposobnost funkcionalnog glasovno-jezično-govornog izražavanja u svrhu uspostavljanja komunikacije, uredna funkcija gornjih ekstremiteta, uredno kognitivno i emocionalno funkcioniranje    
  Automehaničar-JMO uredan vid, raspoznavanje boja, uredna funkcija mišićno-koštanog, dišnog i srčano-žilnog sustava, uredno kognitivno, emocionalno i psihomotoričko funkcioniranje, stabilno stanje svijesti, uredna ravnoteža, uredna funkcija kože na šakama i podlakticama.    
  Krojač-JMO uredan vid, uredan dubinski (prostorni) vid, raspoznavanje boja, sposobnost funkcionalnog glasovno-jezično-govornog izražavanja u svrhu uspostavljanja komunikacije, uredno kognitivno, emocionalno i psihomotoričko funkcioniranje, uredna funkcija dišnog sustava, uredna funkcija mišićno-koštanog sustava, uredna funkcija gornjih ekstremiteta, uredna funkcija srčano-žilnog sustava, uredna funkcija kože na šakama i podlakticama, odsutnost alergije na profesionalne alergene    
  Strojobravar-JMO uredan vid i dubinski (prostorni) vid, raspoznavanje boja, uredna funkcija mišićno-koštanog, dišnog i srčano-žilnog sustava, uredno kognitivno, emocionalno i psihomotoričko funkcioniranje, stabilno stanje svijesti i uredna ravnoteža, uredna funkcija kože na šakama i podlakticama, odsutnost alergije na profesionalne alergene.    
  Prodavač IG uredan vid, raspoznavanje osnovnih boja, uredan sluh, sposobnost funkcionalnog glasovno-jezično-govornog izražavanja u svrhu uspostavljanja komunikacije, uredna funkcija mišićno-koštanog sustava, uredna funkcija srčano-žilnog sustava, uredno kognitivno i emocionalno funkcioniranje    
  Instalater-monter IG uredan vid, dubinski (prostorni) vid, raspoznavanje boja, uredna funkcija mišićno-koštanog, dišnog i srčano-žilnog sustava, uredno kognitivno, emocionalno i psihomotoričko funkcioniranje, stabilno stanje svijesti, uredna ravnoteža, uredan nalaz kože na šakama i podlakticama.    
  Tesar uredan vid, dubinski (prostorni) vid, uredna ravnoteža i stabilno stanje svijesti, uredno kognitivno, emocionalno i psihomotoričko funkcioniranje, uredna funkcija mišićno-koštanog sustava, uredna funkcija krvno-žilnog i dišnog sustava.    
  Konobar uredan vid, raspoznavanje osnovnih boja, uredan sluh, sposobnost funkcionalnog glasovno-jezično-govornog izražavanja u svrhu uspostavljanja komunikacije, uredan njuh, uredna funkcija mišićno-koštanog sustava, uredna funkcija dišnog sustava, uredna funkcija srčano-žilnog sustava, uredna funkcija kože na šakama i podlakticama, uredno kognitivno i emocionalno funkcioniranje    
  Kuhar uredan vid, sposobnost funkcionalnog glasovno-jezično-govornog izražavanja u svrhu uspostavljanja komunikacije, sposobnost raspoznavanja boja, uredan njuh, uredan okus, uredna funkcija mišićno-koštanog, dišnog i srčano-žilnog sustava, uredna funkcija kože, uredna ravnoteže i stabilno stanje svijesti, uredno kognitivno i emocionalno funkcioniranje, odsutnost alergije na profesionalne alergene    
  Pomoćni kuhar i slastičar - TES      
                 
UPISNI ROKOVI
                 
Ljetni upisni rok       Jesenski upisni rok
                 
Opis postupka Datum       Opis postupka Datum
Početak prijava kandidata u sustav 25.5.2017.       Početak prijava kandidata u sustav 21.8.2017.
Završetak registracije za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH  13.6.2017.       Završetak registracije za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH  24.8.2017.
Početak prijava obrazovnih programa 26. 6. 2017.       Prijava obrazovnih programa 21.8.2017.
Završetak prijave obrazovnih programa koji
zahtijevaju dodatne provjere
2.7. 2017.       Rok za dostavu dokumentacije redovitih učenika (stručno mišljenje HZZ i ostali dokumenti kojima se ostvaruju dodatna prava za upis)-donosi se u osnovnu školu.  Dostava osobnih dokumenata i svjedodžbi za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH. 21.8.2017.
Provođenje provjera poznavanja prvog stranog jezika (provodi
Srednja škola "Ivan Seljanec" Križevci)
3.7.2017.       Završetak prijave obrazovnih programa koji
zahtijevaju dodatne provjere
22.8.2017.
Rok za dostavu dokumentacije redovitih učenika (stručno mišljenje HZZ i ostali dokumenti kojima se ostvaruju dodatna prava za upis)- donosi se u osnovnu školu 26.6.2017.       Unos prigovora na unesene osobne podatke, ocjene, natjecanja, rezultate dodatnih provjera i podatke na temelju kojih se ostvaruju dodatna prava za upis. Završetak unosa rezultata s popravnih ispita. 25.8.2017.
Dostava osobnih dokumenata i svjedodžbi za kandidate
izvan redovitog sustava obrazovanja RH (Središnjem prijavnom uredu)
25.5.2017. do 26.6.2017.       Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete 26.8.2016.
Unos prigovora na unesene ocjene, natjecanja, rezultate dodatnih provjera i podatke na temelju kojih se ostvaruju dodatna prava za upis 6.7-7.7.2017.       Završetak prijava obrazovnih programa i početak
ispisa prijavnica
28.8.2016.
Brisanje s rang lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete 10.7.2017.       Krajnji rok za zaprimanje potpisanih prijavnica (redovni učenici donose razrednicima a ostali kandidati šalju Središnjem prijavnom uredu). Brisanje s liste kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete ili dostavili prijavnice. 30.8.2017.
Završetak prijava obrazovnih programa i početak
ispisa prijavnica
10. 7. 2017.      
Krajnji rok za zaprimanje potpisanih prijavnica (redovni učenici donose razrednicima a ostali kandidati šalju Središnjem prijavnom uredu). Brisanje s liste kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete ili dostavili prijavnice. 12.7.2017.      
Objava konačnih ljestvica poretka 13. 7. 2017.       Objava konačnih ljestvica poretka 31. 8. 2017.
Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u određeni obrazovni program (potvrda  školske medicine, liječnička svjedodžba medicine rada, ugovor o naukovanju i ostali dokumenti kojima su ostvarena dodatna prava za upis), dostava potpisanih upisnica - donosi se u srednju školu 13. do 19. 7.
2017.
      Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u određeni obrazovni program (potvrda liječnika školske medicine, liječnička svjedodžba medicine rada, ugovor o naukovanju i ostali dokumenti kojima su ostvarena dodatna prava za upis).- donosi se u srednju školu 1.9.2017.
Objava okvirnog broja slobodnih mjesta za jesenski rok 21.7.2017.       Dostava potpisanih upisnica 1.9.2017.
Službena objava slobodnih mjesta za jesenski upisni rok 11.8.2017.       Objava slobodnih upisnih mjesta nakon jesenskog upisnog roka 2.9.2017.
                 
UPISNI ROKOVI- PRIJAVA KANDIDATA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU
Ljetni upisni rok       Jesenski upisni rok
Opis postupka Datum       Opis postupka Datum
Kandidati s teškoćama u razvoju prijavljuju se u uredima državne uprave u županiji te iskazuju svoj odabir s liste prioriteta redom kako bi željeli upisati obrazovne programe i registracija kandidata s teškoćama u razvoju izvan redovitog sustava obrazovanja RH 25.5.2017.-9.6.2017.       Kandidati s teškoćama u razvoju prijavljuju se u uredima državne uprave u županiji te iskazuju svoj odabir s liste prioriteta redom kako bi željeli upisati obrazovne programe   16.-17.8.2016.
Dostava osobnih dokumenata i svjedodžbi za kandidate
s teškoćama u razvoju izvan redovitog sustava obrazovanja RH (Središnjem prijavnom uredu)
25.5.2017.-16.6.2017.       Dostava osobnih dokumenata i svjedodžbi za kandidate
s teškoćama u razvoju izvan redovitog sustava obrazovanja RH (Središnjem prijavnom uredu)
  16.-17.8.2016.
Upisna povjerenstva ureda državne uprave unose navedene odabire u sustav NISpuSŠ 25.5.2017.-16.6.2017.       Upisna povjerenstva ureda državne uprave unose navedene odabire u sustav NISpuSŠ   16.-17.8.2016.
Provođenje dodatnih provjera za kandidate s teškoćama u razvoju i unos rezultata u sustav 21.-23.6.2016.       Provođenje dodatnih provjera za kandidate s teškoćama u razvoju i unos rezultata u sustav 18.8.2016.
Rangiranje kandidata s teškoćama u razvoju sukladno listama prioriteta. Smanjenje upisnih kvota razrednih odjela pojedinih obrazovnih programa. 24.6.2016.       Rangiranje kandidata s teškoćama u razvoju sukladno listama prioriteta.  19.8.2016.
                 
  Natjecanje iz znanja koje se vrednuje pri upisu, a određuje ga škola    
                 
  PROGRAM NATJECANJE      
  Komercijalist Natjecanje iz područja informatike - računalstva (Infokup)      
  Pomoćni kuhar i slastičar - TES        
  Hotelijersko-turistički tehničar Natjecanje i smotra iz biologije      
  Automehaničar-JMO Natjecanje mladih tehničara      
  Krojač-JMO Natjecanje mladih tehničara      
  Instalater-monter IG Natjecanje mladih tehničara      
  Prodavač IG Natjecanje iz područja informatike - računalstva (Infokup)      
  Strojobravar-JMO Natjecanje mladih tehničara      
  Tesar Natjecanje mladih tehničara      
  Konobar Natjecanje iz kemije      
  Kuhar Natjecanje iz kemije      
                 
                 
  Popis obveznih stranih jezika      
  Program 1. strani jezik 2. strani jezik 3. strani jezik    
  Komercijalist engleski njemački      
  njemački engleski      
  Hotelijersko-turistički tehničar engleski njemački talijanski    
  njemački engleski    
  Automehaničar  engleski        
  njemački        
  Krojač  engleski        
  njemački        
  Strojobravar engleski        
  njemački        
  Prodavač IG engleski        
  njemački        
  Tesar engleski        
  njemački        
  Zidar engleski        
  njemački        
  Konobar engleski talijanski      
  njemački      
  Kuhar engleski francuski      
  njemački      
  Pomoćni kuhar i slastičar - TES          
                 
  Popis izbornih predmeta            
  Izborni predmeti za koje programe            
  Vjeronauk/Etika svi            
  Matematika u struci/Tjelesna i zdravstvena kultura Automehaničar-JMO, Krojač-JMO, Strojobravar-JMO            
             
  Engleski jezik/Njemački jezik Komercijalist            
  Ekologija i održivi razvoj/Kreativnost u poslovanju Prodavač IG            
                 
  7.              
  Provjera znanja prvog stranog jezika ako  ga  učenik mijenja, a  nije ga učio u
osnovnoj školi
     
                 
  3. srpnja 2017. u 11:00 sati              

 

Tekst natječaja može se naći prateći poveznicu.Pošalji prijatelju Pošalji prijatelju
objavio: Antun Martinović   datum: 14. 6. 2017.

TražilicaKalendar
« Siječanj 2019 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
Prikazani događaji


Korisni linkovi

Arhiva dokumenata
preskoči na navigaciju