preskoči na sadržaj
Vijesti

RASPISAN JAVNI NATJEČAJ ZA IZNAJMLJIVANJE ŠKOLSKOG RESTORANA

Srednja škola "Ivan Seljanec" Križevci raspisuje javni natječaj za prikupljanje ponuda za davanje u zakup potpuno i suvremeno opremljenog školskog restorana na atraktivnoj lokaciji u središtu Križevaca. Tekst natječaja u cijelosti nalazi se pod opširnije, a poveznica do samog dokumenta nalazi se ovdje.


                                                                              

Na temelju odluke Školskog odbora od 29.6.2016. godine, a u skladu s Odlukom o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Koprivničko-križevačke županije (KLASA: 080-01/12-01/14, URBROJ: 2137/1-02/04-12-1) i Odlukom o izmjenama i dopuni Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora u vlasništvu Koprivničko-križevačke županije (KLASA: 372-01/15-01/13, URBROJ: 2137/1-01/07-15-2) Srednja škola „Ivan Seljanec“ Križevci objavljuje

 

JAVNI NATJEČAJ

ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA DAVANJE U ZAKUP POTPUNO I SUVREMENO OPREMLJENOG ŠKOLSKOG RESTORANA NA ATRAKTIVNOJ LOKACIJI U SREDIŠTU KRIŽEVACA

 

 

  1. Predmet natječaja

 

Predmet natječaja je davanje u zakup potpuno opremljenog poslovnog prostora školskog restorana ukupne površine 945,79 m2 na adresi Trg sv. Florijana 17. u Križevcima za obavljanje djelatnosti pružanja ugostiteljskih usluga. Poslovni prostor se nalazi u prizemnoj zgradi  na kč. br. 1554/10 KO Križevci, a sastoji se od:  kuhinje opremljene i uređene po HACCAP-u, sale za posluživanje, prostora za caffe bar i toaletnih prostora.

 

Restoran je smješten u objektu u centru Križevaca, u mirnom dijelu u blizini srednje škole, dječjeg vrtića, doma zdravlja, zubne poliklinike, hotela i gradske knjižnice te staračkog doma. Ispred restorana je parking te lijep park s dječjim igralištem. Pokraj samog restorana izgrađen je novi razvojni centar i tehnološki park, koji s radom počinje u rujnu 2016. godine.

 

  1. Početna cijena  

 

Mjesečna zakupnina iznosi 15,00 kuna po m2 (bez PDV-a). Utrošak električne energije, plina i vode plaća zakupoprimac.

 

  1. Učenička praksa

 

Ponuditelji su spremni primiti učenike ugostiteljske struke (kuhar, konobar, hotelijersko-turistički tehničar) na praktičnu nastavu.

 

  1. Opći uvjeti

 

* Ugovor o zakupu poslovnog prostora sklapa se na razdoblje od 10 (deset) godina s ponuditeljem koji ponudi najviši iznos mjesečne zakupnine uz uvjet da ispunjava i sve druge uvjete iz natječaja.

* Prijava za sudjelovanje na natječaju za fizičke i pravne osobe mora sadržavati:

- pisanu ponudu

- ime i prezime ponuditelja i njegovo prebivalište, naziv i sjedište obrta, odnosno naziv tvrtke  s adresom sjedišta, naziv banke i broj računa radi povrata jamčevine, podaci za kontakt: telefon i  e-mail;

-izvornik ili ovjerenu presliku izvatka iz sudskog registra ne starijeg od 15 dana od dana prijave na natječaj odnosno izvornik ili ovjerenu presliku obrtnice, ako je ponuditelj fizička osoba, iz kojih je vidljivo da je ponuditelj registriran za obavljanje djelatnosti, ime i prezime osnivača i osobe ovlaštene za zastupanje, presliku važeće osobne iskaznice;

-izvornik ili ovjerenu presliku potvrde porezne uprave da nema duga temeljem javnih davanja, ne stariju od 30 dana;

-dokaz o solventnosti, odnosno dokaz da račun nije blokiran više od sedam dana neprekidno u posljednjih šest mjesec, a ukupno više od 15 dana, te da nema evidentiranih obaveza za čije podmirenje nema sredstava na računu;

-pismeni dokaz da nema novčanih dugovanja prema zakupodavcu;

-izjavu o nekažnjavanju u svezi s nesudjelovanjem u kriminalnoj organizaciji, korupciji ili pranju novca ovjerenu od strane javnog bilježnika koju odgovorna osoba daje za sebe i za pravnu osobu ukoliko je ponuditelj pravna osoba;

- jamstvo poslovne banke za osiguranje  ponude na iznos 2.000,00 kuna  s rokom važenja 60 dana od roka predaje ponude ili dokaz o uplati jamčevine  u iznosu 2.000,00 kuna u korist žiro računa Škole: HR8223600001101458920. Ponuditeljima koji ne budu izabrani jamčevina će biti vraćena odmah nakon izbora najpovoljnije ponude, dok se izabranom ponuditelju jamčevina uračunava u zakupninu.

 

Ponuda visine mjesečne zakupnine po m2 mora biti umetnuta u posebnu zatvorenu omotnicu, a ta omotnica priložena uz gore navedenu dokumentaciju. Cijena ponude izražava se brojkama i slovima. U slučaju razilaženja iznosa, mjerodavan je iznos izražen u slovima.

 

  1. Ostali uvjeti

 

*Poslovni prostor i oprema izdaju se u zakup u viđenom stanju. Zainteresirani ponuditelji mogu razgledati prostor i opremu te dobiti sve dodatne obavijesti radnim danima za vrijeme trajanja natječaja. u vremenu od 9:00 do 15:00 sati u tajništvu Škole.

*U javnom natječaju primjenjuju se odredbe Zakona o pravima branitelja Domovinskog rata i članova njihovih obitelji s time da ponuditelj koji raspolaže takvim pravom o istom mora priložiti dokaz prilikom prijave na natječaj.

 

  1. Kriterij za ocjenu ponude

 

*Najviši iznos ponuđene zakupnine uz ispunjavanje svih uvjeta natječaja.

     

  1. Nepotpune i nepravodobne ponude neće se uzeti u razmatranje.

 

8.   Rok za dostavu ponuda, javno otvaranje ponuda i rok obavijesti o ishodu natječaja

 

*Rok za dostavu ponuda je 15 dana od dana objave natječaja u Večernjem listu. Javno otvaranje ponuda će se održati u tajništvu Škole 5 radnih dana nakon isteka roka za dostavu ponuda, u 10:00 sati. Na javnom otvaranju ponuda mogu sudjelovati ponuditelji ili osobe opunomoćene od strane ponuditelja, a što se dokazuje neposredno prije početka javnog otvaranja ponuda.

*Ponuditelji će biti obaviješteni o ishodu natječaja u roku od 15 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

 

       9.   Dostava ponuda

 

Ponude se dostavljaju u dvostrukim omotnicama na adresu: Srednja škola „Ivan Seljanec“

Križevci, Trg sv. Florijana 14 b, 48260 Križevci, s naznakom „NE OTVARAJ-PONUDA ZA ZAKUP POSLOVNOG  PROSTORA“ uz obavezno navođenje punog naziva i adrese ponuditelja na unutarnjoj omotnici, a smatraju se pravodobnim ako su predane osobno u tajništvu Škole ili su stigle poštanskom pošiljkom zaključno do predviđenog roka za dostavu ponuda.

 

      10. Pridržaj prava poništenja

 

Srednja škola „Ivan Seljanec“ Križevci u Križevcima zadržava pravo poništenja javnog natječaja bez  obveze prema ponuditeljima.

  

      11. Potpisivanje ugovora, sredstvo osiguranja plaćanja i predaja prostora

 

S odabranim ponuditeljem će se u roku od 15 dana od dostavljanja obavijesti o ishodu natječaja sklopit ugovor o zakupu kao ovršna isprava a na trošak ponuditelja. Izabrani ponuditelj dužan je prije zaključenja ugovora o zakupu na ime jamstva za uredno plaćanje zakupnine dostaviti bjanko-zadužnicu na četverostruki iznos mjesečne zakupnine.

Zakupljeni prostor biti će predan zakupoprimcu najkasnije u roku 15 dana od dana potpisa ugovora.

 

                                                                                             

 

           

 Pošalji prijatelju Pošalji prijatelju
objavio: Antun Martinović   datum: 22. 8. 2016.

TražilicaKalendar
« Siječanj 2019 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
Prikazani događaji


Korisni linkovi

Arhiva dokumenata
preskoči na navigaciju