preskoči na sadržaj
Vijesti

JAVNI NATJEČAJ ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA DAVANJE U ZAKUP ŠKOLSKOG RESTORANA

Srednja škola "Ivan Seljanec" Križevci objavljuje javni natječaj za prikupljanje ponuda za davanje u zakup potpuno i suvremeno opremljenog školskog restorana na atraktivnoj lokaciji u središtu Križevaca. Tekst natječaja u cijelosti nalazi se u nastavku, a sam dokument može se naći prateći poveznicu.


            

 

 

 

 

 

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (N.N. 125/11), i Odluke Školskog odbora Srednje škola “Ivan Seljanec” Križevci od 15. veljače 2016. godine Srednja škola “Ivan Seljanec” Križevci  objavljuje

 

 

JAVNI NATJEČAJ

ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA DAVANJE U ZAKUP POTPUNO I SUVREMENO OPREMLJENOG ŠKOLSKOG RESTORANA NA ATRAKTIVNOJ LOKACIJI U SREDIŠTU KRIŽEVACA

 

 

  1. Predmet natječaja: davanje u zakup potpuno opremljenog poslovnog prostora školskog restorana ukupne površine 945,79 m2 na adresi Trg sv. Florijana 17. u Križevcima za obavljanje djelatnosti pružanja ugostiteljskih usluga. Poslovni prostor se nalazi u prizemnoj zgradi  na kč. br. 1554/10 KO Križevci, a sastoji se od:  kuhinje opremljene i uređene po HACCAP-u, sale za posluživanje, prostora za kafe bar i toaletnih prostora.

 

  1. Početna cijena: mjesečna zakupnine iznosi 15,00 kuna po m2 (bez PDV-a). Utrošak električne energije, plina i vode plaća zakupoprimac.

 

  1. Učenička praksa: ponuditelji su spremni primiti učenike ugostiteljske struke (kuhar, konobar, ugostiteljsko-turistički tehničar) na praktičnu nastavu.

 

 

  1. Opći uvjeti

 

 

       *  Ugovor o zakupu poslovnog prostora sklapa se na razdoblje od 5 godina s ponuditeljem                                                                                                                            

          koji ponudi najviši iznos mjesečne zakupnine uz uvjet da ispunjava i sve druge uvjete iz

           natječaja.

     *    Prijava za sudjelovanje na natječaju za fizičke i pravne osobe mora sadržavati:

            - pisanu ponudu

-ime i prezime ponuditelja i njegovo prebivalište, naziv i sjedište obrta, odnosno naziv tvrtke  s adresom sjedišta, naziv banke i broj računa radi povrata jamčevine, podaci za kontakt: telefon i e-mail;

-izvornik ili ovjerenu presliku izvatka iz sudskog registra ne starijeg od 15 dana od dana prijave na natječaj odnosno izvornik ili ovjerenu presliku obrtnice, ako je ponuditelj fizička osoba, iz kojih je vidljivo da je ponuditelj registriran za obavljanje djelatnosti, ime i prezime osnivača i osobe ovlaštene za zastupanje, presliku važeće osobne iskaznice;

-izvornik ili ovjerenu presliku potvrde porezne uprave da nema duga temeljem javnih davanja, ne stariju od 30 dana;

-dokaz o solventnosti, odnosno dokaz da račun nije blokiran više od sedam dana neprekidno u posljednjih šest mjesec, a ukupno više od 15 dana, te da nema evidentiranih obaveza za čije podmirenje nema sredstava na računu;

- pismeni dokaz da nema novčanih dugovanja prema zakupodavcu;

-izjavu o nekažnjavanju u svezi s nesudjelovanjem u kriminalnoj organizaciji, korupciji ili pranju novca ovjerenu od strane javnog bilježnika koju odgovorna osoba daje za sebe i za pravnu osobu ukoliko je ponuditelj pravna osoba;

- jamstvo poslovne banke za osiguranje  ponude na iznos 2.000,00 kuna  s rokom važenja 60 dana od roka predaje ponude ili dokaz o uplati jamčevine  u iznosu 2.000,00 kuna u korist žiro računa Škole: HR8223600001101458920. Ponuditeljima koji ne budu izabrani jamčevina će biti vraćena odmah nakon izbora najpovoljnije ponude, dok se izabranom ponuditelju jamčevina uračunava u zakupninu.

 

Ponuda visine mjesečne zakupnine po m2 mora biti umetnuta u posebnu zatvorenu omotnicu, a ta omotnica priložena uz gore navedenu dokumentaciju. Cijena ponude izražava se brojkama i slovima. U slučaju razilaženja iznosa, mjerodavan je iznos izražen u slovima.

 

 

  1. Ostali uvjeti

 

*Poslovni prostor i oprema izdaju se u zakup u viđenom stanju. Zainteresirani ponuditelji mogu razgledati prostor i opremu te dobiti sve dodatne obavijesti radnim danom od 14. do 18. ožujka 2016. u vremenu od 9:00 do 15:00 sati u tajništvu Škole.

     * U javnom natječaju primjenjuju se odredbe Zakona o pravima branitelja Domovinskog rata i članova njihovih obitelji s time da ponuditelj koji raspolaže takvim pravom o istom mora priložiti dokaz prilikom prijave na natječaj.

 

  1. Kriterij za ocjenu ponude

 

*Najviši iznos ponuđene zakupnine uz ispunjavanje svih uvjeta natječaja.

     

  1. Nepotpune i nepravodobne ponude neće se uzeti u razmatranje.

 

 

7. Rok za dostavu ponuda je 15 dana od dana objave natječaja u Večernjem listu. Javno otvaranje ponuda će se održati u tajništvu Škole 30. ožujka 2016. godine  u 10:00 sati. Na javnom otvaranju ponuda mogu sudjelovati ponuditelji ili osobe opunomoćene od strane ponuditelja, a što se dokazuje neposredno prije početka javnog otvaranja ponuda.

 

8. Ponude se dostavljaju u dvostrukim omotnicama na adresu: Srednja škola „Ivan Seljanec“ Križevci, Trg sv. Florijana 14 b, 48260 Križevci, s naznakom „NE OTVARAJ-PONUDA ZA ZAKUP POSLOVNOG  PROSTORA“ uz obavezno navođenje punog naziva i adrese ponuditelja na unutarnjoj omotnici, a smatraju se pravodobnim ako su predane osobno u tajništvu Škole ili su stigle poštanskom pošiljkom zaključno do predviđenog roka za dostavu ponuda.

 

9. Srednja škola „Ivan Seljanec“ Križevci u Križevcima zadržava pravo poništenja javnog natječaja bez  obveze prema ponuditeljima.          

   10. S odabranim ponuditeljem će se u roku od 15 dana od dostavljanja obavijesti o ishodu natječaja    

    sklopit ugovor o zakupu kao ovršna isprava a na trošak ponuditelja. Izabrani ponuditelj dužan je   

    prije zaključenja ugovora o zakupu na ime jamstva za uredno plaćanje zakupnine dostaviti bjanko-

    zadužnicu na četverostruki iznos mjesečne zakupnine.  .

 

           

 

 

 

 

 Pošalji prijatelju Pošalji prijatelju
objavio: Antun Martinović   datum: 10. 3. 2016.

TražilicaKalendar
« Siječanj 2019 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
Prikazani događaji


Korisni linkovi

Arhiva dokumenata
preskoči na navigaciju