2016-05-30 19:48:07

SOCIJALNO PODUZETNIŠTVO - NOVE KOMPETENCIJE KOMERCIJALISTA - POMOĆNI MATERIJALI I APLIKACIJE

Srednja škola "Ivan Seljanec" križevci jedan je od partnera Komercijalne i trgovačke škole Bjelovar u projektu "Socijalno poduzetništvo - nove kompetencije komercijalista".


Kao rezultat projekta koji je trajao godinu dana i koji upravo završava, nastali su sljedeći materijali:
1. Video materijali koji će pomoći nastavnicima poduzetništva da u nastavi primijene novi kurikulum 
2. Priručnik za nastavnike s novim kurikulumom koji je uvršten u kurikulum predmeta poduzetništvo u 3. i 4. razredu zanimanja komercijalist
3. Aplikacija za izradu poslovnog plana 
 

Izvor : Komercijalna i trgovačka škola Bjelovar


Srednja škola "Ivan Seljanec" Križevci